Skip to main content
TAXEDU

Vad händer om man inte betalar skatt?

Vad händer om man inte betalar skatt?

Syfte:
Eleverna ska förstå vad det finns för nackdelar med att inte betala skatt, och vad följderna blir.
Målsättningar:
Identifiera och förstå begreppet ”den svarta ekonomin”.
Förklara vad som menas med förfalskade varor och varför de är skadliga för ekonomin.
Förklara varför skatteflykt kan få oönskade konsekvenser, inte bara för skattesmitarna själva utan även för dem som är inblandade i deras aktiviteter.
Diskutera hur man kan bidra till att förhindra skatteflykt.
Material:
Mikroklippet ”Vad händer om man inte betalar skatt?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)
Vokabulär:
skatter, den svarta ekonomin, skatteflykt, inkomster 

Tillbaka till resurslistan