Skip to main content
TAXEDU

Cad a tharlaíonn mura n-íocann tú do chuid cánacha

Cad a tharlaíonn mura n-íocann tú do chuid cánacha

Aidhm:
Ba chóir go mbeadh tuiscint ag foghlaimeoirí ar na míbhuntáistí agus na torthaí mura n-íoctar cánacha.

Cuspóirí:
Sainaithin coincheap an 'Gheilleagair Dhuibh' faigh tuiscint air
Mínigh céard atá i gceist le hearraí góchumtha agus cén fáth a ndéanann siad dochar don gheilleagar.
Mínigh an fáth ar féidir le himghabháil cánach torthaí gan choinne a tharraingt ní amháin ar na daoine atá ag imghabháil na gcánach, ach ar dhaoine atá páirteach ina gcuid gníomhaíochtaí. 
Pléigh an tslí ar féidir le daoine cabhrú chun imghabháil cánach a chosc. 

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin é agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Micrighearrthóg “What happens if you don’t pay your cánacha” (Cad a tharlaíonn mura n-íocann tú do chuid cánach?)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
cánacha, geilleagar dubh, imghabháil cánach, tuilleamh

Return to resources list