Skip to main content
TAXEDU

Čo sa stane, ak neplatíš dane?

Čo sa stane, ak neplatíš dane?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť, aké sú nevýhody a dôsledky neplatenia daní.
Ciele:
Identifikovať a pochopiť pojem „tieňové hospodárstvo“
Vysvetliť, čo predstavuje falšovaný tovar a prečo poškodzuje hospodárstvo.
Vysvetliť, prečo unikanie plateniu dane môže priniesť neželané dôsledky nielen pre osoby, ktoré unikajú plateniu daní, ale aj ľuďom, ktorí rozvíjajú svoje činnosti.
Diskutovať o tom, ako môžu ľudia pomôcť zabrániť daňovému úniku.
Materiály:
Mikroklip „Čo sa stane, ak neplatíš dane?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)
Slovná zásoba:
dane, tieňové hospodárstvo, daňový únik, zárobky 

Späť na zoznam materiálov