Skip to main content
TAXEDU

Kas notiek, ja nemaksājat savus nodokļus

Kas notiek, ja nemaksājat savus nodokļus

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu saprast, kādi ir nodokļu nemaksāšanas trūkumi un sekas.
Mērķi:
Apzināt un saprast „ēnu ekonomikas” jēdzienu.
Izskaidrot, kas ir viltotas preces un kā tās kaitē ekonomikai.
Izskaidrot, kāpēc izvairīšanās no nodokļu maksāšanas var izraisīt nevēlamas sekas ne tikai personām, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, bet arī cilvēkiem, kas iesaistīti viņu darbībās.
Apspriest, kā cilvēki var palīdzēt novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Materiāli:
Mikroklips „Kas notiek, ja nemaksājat savus nodokļus”
Balta interaktīvā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)
Vārdu krājums:
nodokļi, ēnu ekonomika, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, ienākumi 

Atgriezties resursu sarakstā