Skip to main content
TAXEDU

Il-Protagonisti Veri huma l-Kontribwenti

Il-Protagonisti Veri huma l-Kontribwenti

Skop:

L-istudenti għandu jkollhom diskussjoni interessanti dwar kif jistgħu jibdew u jmexxu n-negozju tagħhom, it-taxxa fuq l-introjtu tagħhom u l-eżenzjonijiet mit-taxxa tagħhom.

Objettivi:

Il-lezzjoni tista' tkun utli ħafna bħala riżorsa li l-għalliema jistgħu jirrakkomandaw bi tħejjija għal klassi dwar l-Etika. L-istudenti jistgħu jiġu pprovduti b'lista ta' kunċetti li jridu jsegwu waqt il-lezzjoni, bħal:

  • Liema taxxi jitħallsu mill-imprendituri?
  • Liema huma l-eżenzjonijiet mit-taxxa possibbli?
  • Kif għandek tikkalkula t-taxxi.
  • Kemm jista' jaqla' xi ħadd bħala konsulent tat-taxxa żagħżugħ?


Materjali:

Il-Kors “Il-Protagonisti Veri huma l-Kontribwenti”

Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:
Imprendituri, taxxi, tassazzjoni, konsulent tat-taxxa, eżenzjonijiet mit-taxxa

Return to resources list