Skip to main content
TAXEDU

Истинските платци са данъкоплатците

Истинските платци са данъкоплатците

Основна цел:
Учениците да проведат интересна дискусия за това как да стартират и поддържат свой собствен бизнес, данъка върху доходите и данъчните им облекчения.
Основни цели:
Урокът може да се окаже много полезен ресурс, който учителите могат да препоръчат при подготовката за час по етика. Можете да предоставите на учениците списък с концепции, които трябва да следват по време на урока, като например:
• Какви данъци плащат предприемачите?
• Какви са възможните данъчни облекчения?
• Как се изчисляват данъците.
• Колко може да спечели човек като тийн-данъчен консултант?

Материали:
Курс „Истинските платци са данъкоплатците“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
предприемачи, данъци, данъчно облагане, данъчен консултант, данъчни облекчения

Върнете се към списъка с ресурси