Skip to main content
TAXEDU

Davkoplačevalci imajo pomembno vlogo!

Davkoplačevalci imajo pomembno vlogo!

Namen:
Učenci imajo zanimivo razpravo o tem, kako lahko ustanovijo podjetje in uspešno poslujejo, pri tem pa tudi uspešno upravljajo svoj davek na dohodek in oprostitve davka.
Cilji:
Lekcija je lahko zelo koristen vir, ki ga učitelji priporočajo za pripravo učne ure o etiki. Učencem se lahko izroči seznam pojmov, ki jih potrebujejo, da bi lahko sledili lekciji, na primer:
• Katere davke plačajo podjetniki?
• Katere so možne oprostitve davka?
• Kako izračunati davek?
• Koliko lahko nekdo zasluži kot davčni svetovalec?

Gradivo:
Tečaj „Davkoplačevalci imajo pomembno vlogo!“
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)

Besedišče:
Podjetniki, davki, obdavčitev, davčni svetovalec, oprostitve davka

Nazaj na seznam virov