Skip to main content
TAXEDU

Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai

Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai

Tikslas:
Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie tai, kaip jie gali pradėti ir išlaikyti nuosavą verslą, tvarkyti pajamų mokestį ir atleidimą nuo mokesčių.
Uždaviniai:
Pamoka gali būti labai naudingas šaltinis, kurį mokytojai gali rekomenduoti rengiantis etikos pamokai. Mokiniams galima pateikti idėjų sąrašą, kuriuo jie turėtų vadovautis per pamoką, pavyzdžiui:
• Kokius mokesčius moka verslininkai?
• Koks galimas atleidimas nuo mokesčių?
• Kaip apskaičiuoti mokesčius?
• Kiek galima užsidirbti būnant paaugliu mokesčių konsultantu?

Medžiaga:
Kursas „Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)

Žodynas:
Verslininkai, mokesčiai, apmokestinimas, mokesčių konsultantas, atleidimas nuo mokesčių

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą