Skip to main content
TAXEDU

Veronmaksaja on arjen stara

Veronmaksaja on arjen stara

Tarkoitus:
Oppilaat pääsevät keskustelemaan oman yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä, omasta tuloverotuksestaan ja verovapauksista.
Tavoitteet:
Opettajat voivat suositella oppitunnin aineistoa myös valmistelevaksi materiaaliksi etiikan oppitunneille. Oppilaille voidaan antaa tunnin aihepiiristä kooste, jossa on esimerkiksi seuraavat kysymykset:
• Millaisia veroja yrittäjät maksavat?
• Millaiset asiat on vapautettu verosta?
• Miten verot lasketaan?
• Paljonko nuorten veroneuvoja voi ansaita?

Aineistot:
Kurssi ”Veronmaksaja on arjen stara”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)

Sanasto:
Yrittäjät, verot, verotus, veroneuvoja, verovapaus

Palaa resurssiluetteloon