Skip to main content
TAXEDU

Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.

Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.

Tikslas:
Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie pirmąjį darbą, atsakomybę, mokesčių slėpimą ir apmokestinimą, kuris gali padėti labiau džiaugtis uždarbiu.

Uždaviniai:
Pamoka gali būti labai naudingas šaltinis, kurį mokytojai gali rekomenduoti rengiantis etikos pamokai. Mokiniams galima pateikti idėjų sąrašą, kuriuo jie turėtų vadovautis per pamoką, pavyzdžiui:
• Kas yra pajamos, gaunamos iki atskaitant mokesčius?
• Kas yra pajamos, gaunamos atskaičius mokesčius?
• Kada gali būti samdomas paauglys?
• Ar paaugliai turi fiskalinę atsakomybę?
• Kodėl mokesčių mokėtojai turi pildyti metines fiskalines deklaracijas?
• Kas yra atleidimas nuo mokesčių?

Medžiaga:
Kursas „Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)

Žodynas:
Mokesčiai, apmokestinimas, mokesčių mokėtojai, fiskalinė atsakomybė, fiskalinė deklaracija, atleidimas nuo mokesčių 

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą