Skip to main content
TAXEDU

Споко! Всички плащаме данъци

Споко! Всички плащаме данъци

Основна цел:
Учениците да проведат интересна дискусия за първата работа, отговорностите, укриването на данъци и плащането на данъци, което всъщност може да им помогне да изпитат още по-голямо удовлетворение от спечеленото.

Цели:
Урокът може да се окаже много полезен ресурс, който учителите могат да препоръчат при подготовката за час по етика. Можете да предоставите на учениците списък с концепции, които трябва да следват по време на урока, като например:
• Какво е доход преди данъчно облагане?
• Какво е доход след данъчно облагане?
• Кога един тийнейджър бива нает на работа?
• Имат ли тийнейджърите данъчни отговорности?
• Защо данъкоплатците трябва да попълват годишна данъчна декларация?
• Какво означава данъчно облекчение?

Материали:
Курс „Споко! Всички плащаме данъци.“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
данъци, данъчно облагане, данъкоплатци, данъчни отговорности, данъчна декларация, данъчно облекчение 

Върнете се към списъка с ресурси