Skip to main content
TAXEDU

Atslābsti! Nodokļus maksājam mēs visi.

Atslābsti! Nodokļus maksājam mēs visi.

Nolūks:
Uzturēt skolēnu starpā interesantu diskusiju par viņu pirmo darbu, pienākumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu sistēmu, kas var patiesībā palīdzēt gūt lielāku prieku no izpeļņas.

Mērķi:
Pedagogi var ieteikt izmantot šo nodarbību kā ļoti lietderīgu materiālu, gatavojoties ētikas nodarbībai. Skolēniem var piedāvāt koncepciju sarakstu, kam sekot līdzi nodarbības gaitā, piemēram:
• Kas ir ienākumi pirms nodokļu nomaksas?
• Kas ir ienākumi pēc nodokļu nomaksas?
• Kad var pieņemt darbā pusaudzi?
• Vai pusaudžiem jāuzņemas fiskālā atbildība?
• Kāpēc nodokļu maksātājiem ir jāaizpilda gada ienākumu deklarācija?
• Kas ir atbrīvošana no nodokļiem?

Materiāli:
Kurss „Atslābsti! Nodokļus maksājam mēs visi.”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
nodokļi, nodokļu sistēma, fiskālā atbildība, gada ienākumu deklarācija, atbrīvošana no nodokļiem

Atgriezties resursu sarakstā