Skip to main content
TAXEDU

Mitä hyötyä veroista on minulle?

Mitä hyötyä veroista on minulle?

Tarkoitus:
Oppilaat pääsevät keskustelemaan veroista ja oppivat ymmärtämään niiden logiikkaa.

Tavoitteet:
Opettajat voivat suositella oppitunnin aineistoa myös valmistelevaksi materiaaliksi etiikan oppitunneille. Oppilaille voidaan antaa tunnin aihepiiristä kooste, jossa on esimerkiksi seuraavat kysymykset:
• Mitkä ovat verojen tärkeimmät ominaispiirteet?
• Mihin veroja käytetään? Miksi?
• Miten sosiaalista yhteisvastuuta tuetaan verotuksen kautta?
• Ovatko kaikki verot samanlaisia? Mitä eroa niillä on?
• Miksi tarvitaan sekä paikallisia että valtion veroja?
• Kenen tehtävä on maksaa veroja?

Aineistot:
Kurssi ”Mitä hyötyä veroista on minulle?”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)

Sanasto:
verot, verotus, paikalliset verot, valtion verot, sosiaalinen yhteisvastuu

Palaa resurssiluetteloon