Skip to main content
TAXEDU

Mokesčiai: kokia man iš to nauda?

Mokesčiai: kokia man iš to nauda?

Tikslas:
Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie mokesčius ir perpras jų logiką.

Uždaviniai:
Pamoka gali būti labai naudingas šaltinis, kurį mokytojai gali rekomenduoti rengiantis etikos pamokai. Mokiniams galima pateikti idėjų sąrašą, kuriuo jie turėtų vadovautis per pamoką, pavyzdžiui:
• Kokios yra pagrindinės mokesčių savybės?
• Kam panaudojami mokesčiai? Kodėl?
• Kaip mokesčiai leidžia palaikyti socialinį solidarumą?
• Ar visi mokesčiai yra vienodi? Kuo skiriasi?
• Kodėl mums reikia vietinių ir nacionalinių mokesčių?
• Kas atsakingas už mokesčių mokėjimą?

Medžiaga:
Kursas „Mokesčiai: kokia man iš to nauda?“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)

Žodynas:
Mokesčiai, apmokestinimas, vietiniai mokesčiai, nacionaliniai mokesčiai, socialinis solidarumas

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą