Skip to main content
TAXEDU

Skatter, hvad kan jeg få ud af det?

Skatter, hvad kan jeg få ud af det?

Formål:
Eleverne skal føre en interessant diskussion om skatter og forstå logikken bag.

Mål:
Lektionen kan være en meget nyttig ressource for lærernes forberedelse af en time om etik. Eleverne kan blive præsenteret for en liste over begreber, som de skal følge igennem hele lektionen, f.eks.:
• Hvad er de vigtigste egenskaber ved skatter?
• Hvad bruges skatter til? Hvorfor?
• Hvordan støtter man social solidaritet gennem beskatning?
• Er alle skatter ens? Hvad er forskellen?
• Hvorfor har vi brug for både lokale og nationale skatter?
• Hvem er ansvarlig for betaling af skatter?

Materialer:
Kursus "Skatter, hvad kan jeg få ud af det?"
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)

Gloseliste:
skatter, beskatning, lokale skatter, skatter, nationale skatter, social solidaritet

Gå tilbage til materialeliste