Skip to main content
TAXEDU

Maksud – kuidas on neist mulle kasu?

Maksud – kuidas on neist mulle kasu?

Eesmärk:
Õpilased saavad maksudest huvitavalt vestelda ja nende põhimõtteid mõista.

Sisu:
Õppetund võib osutuda väga kasulikuks allikaks, mida õpetajad saavad eetikat käsitleva tunni ettevalmistamiseks soovitada. Õpilastele võib esitada loendi õppetunnist arusaamiseks vajalikest mõistetest, näiteks järgmised.
• Mis on maksude põhiomadused?
• Milleks makse kasutatakse? Miks?
• Kuidas te toetate sotsiaalset solidaarsust maksustamise kaudu?
• Kas kõikide maksude olemus on sama? Mis on neis erinev?
• Miks me vajame nii kohalikke kui ka riiklikke makse?
• Kes vastutab maksude maksmise eest?

Materjalid:
Kursus „Maksud – kuidas on neist mulle kasu?”
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)

Sõnavara:
Maksud, maksundus, kohalikud maksud, riiklikud maksud, sotsiaalne solidaarsus 

Tagasi ressursside loendisse