Skip to main content
TAXEDU

Se upp för den mörka sidan

Se upp för den mörka sidan

Syfte:
Eleverna ska ha en intressant diskussion om den svarta ekonomin och hur den långsamt dränerar statskassan på pengar och utarmar de offentliga tjänsterna.
Målsättningar:
Lektionen kan visa sig vara mycket användbar som resurs som lärare kan rekommendera inför en etiklektion. Eleverna kan få en förteckning över begrepp som förekommer under lektionen, till exempel:
• Vad är skatteflykt och hur kan jag undvika det?
• Vad får ”tvivelaktiga skattemetoder” för konsekvenser?
• Hur får jag ordning på skatten?
• Vad är skattemotstånd?

Material:
Kursen ”Se upp för den mörka sidan”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
skatter, beskattning, motstånd, skatteflykt, skattemetoder 

Tillbaka till resurslistan