Skip to main content
TAXEDU

Uzmanies no ēnas puses!

Uzmanies no ēnas puses!

Nolūks:
Uzturēt skolēnu starpā interesantu diskusiju par ēnu ekonomiku un to, kā tā lēnām iztukšo tās skarto valsts budžetu un vājina sabiedriskos pakalpojumus.
Mērķi:
Pedagogi var ieteikt izmantot šo nodarbību kā ļoti lietderīgu materiālu, gatavojoties ētikas nodarbībai. Skolēniem var piedāvāt koncepciju sarakstu, kam sekot līdzi nodarbības gaitā, piemēram:
• Kas ir izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un kā varētu tajā neiesaistīties?
• Kādas ir „šaubīgas nodokļu prakses” sekas?
• Kā savest kārtībā savus nodokļus?
• Kas ir atteikšanās maksāt nodokļus?

Materiāli:
Kurss „Uzmanies no ēnas puses!”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
nodokļi, nodokļu sistēma, atteikšanās maksāt nodokļus, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodokļu prakses

Atgriezties resursu sarakstā