Skip to main content
TAXEDU

Upozorenja o nezakonitim radnjama

Upozorenja o nezakonitim radnjama

Svrha:
Učenici vode zanimljivu raspravu o sivoj ekonomiji i načinima na koji navedena ekonomija crpi sredstva iz javnog proračuna u kojem je ukorijenjena te njezinom slabljenju javnih usluga.
Ciljevi:
Lekcija može biti vrlo korisna kao resurs koji učitelji mogu preporučiti u pripremi za nastavu na temu Moralnosti. Učenici mogu dobiti popis koncepata koje trebaju slijediti tijekom lekcije, kao što su:
• Što je utaja poreza i kako ju treba izbjeći?
• Koje su posljedice „sumnjivih poreznih praksi”?
• Kako podmiriti vlastite porezne obveze?
• Što je izbjegavanje plaćanja poreza?

Materijali:
Tečaj „Upozorenja o nezakonitim radnjama”
Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD)

Vokabular:
porezi, oporezivanje, izbjegavanje, utaja poreza, porezne prakse 

Povratak na popis resursa