Skip to main content
TAXEDU

Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.

Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.

Tikslas
Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie pirmąjį darbą, atsakomybę, mokesčių slėpimą ir apmokestinimą, kuris gali padėti labiau džiaugtis uždarbiu.

Uždaviniai
Pamoka gali būti labai naudingas šaltinis, kurį mokytojai gali rekomenduoti rengiantis etikos pamokai. Mokiniams galima pateikti idėjų sąrašą, kuriuo jie turėtų vadovautis per pamoką, pavyzdžiui:
• Kas yra pajamos, gaunamos iki atskaitant mokesčius?
• Kas yra pajamos, gaunamos atskaičius mokesčius?
• Kada gali būti samdomas paauglys?
• Ar paaugliai turi fiskalinę atsakomybę?
• Kodėl mokesčių mokėtojai turi pildyti metines fiskalines deklaracijas?
• Kas yra atleidimas nuo mokesčių?

Medžiaga
Kursas „Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)

Žodynas
Mokesčiai, apmokestinimas, mokesčių mokėtojai, fiskalinė atsakomybė, fiskalinė deklaracija, atleidimas nuo mokesčių 

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą