Skip to main content
TAXEDU

Rahunege! Me kõik maksame makse.

Rahunege! Me kõik maksame makse.

Eesmärk
Õpilased saavad huvitavalt vestelda esimesest töökohast, kohustustest, maksudest kõrvalehoidumisest ja maksundusest, mis võib tegelikult aidata oma töötasust rohkem rõõmu tunda.

Sisu
Õppetund võib osutuda väga kasulikuks allikaks, mida õpetajad saavad eetikat käsitleva tunni ettevalmistamiseks soovitada. Õpilastele võib esitada loendi õppetunnist arusaamiseks vajalikest mõistetest, näiteks järgmised.
• Mis on brutotulu (tulu enne maksude mahaarvamist)?
• Mis on netotulu (tulu pärast maksude mahaarvamist)?
• Millal saab teismelise tööle võtta?
• Kas teismelistel on maksukohustusi?
• Miks peavad maksumaksjad igal aastal tuludeklaratsiooni esitama?
• Mida tähendab „maksuvabastus”?

Materjalid
Kursus „Rahunege! Me kõik maksame makse.”
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)

Sõnavara
Maksud, maksundus, maksumaksjad, maksukohustused, tuludeklaratsioon, maksuvabastus

Tagasi ressursside loendisse