Skip to main content
TAXEDU

Neboj! Všetci platíme daň.

Neboj! Všetci platíme daň.

Zámer:
Študenti by mali rozvinúť podnetnú diskusiu o prvom zamestnaní, povinnostiach, daňovom úniku a zdaneniu, ktorá im môže skutočne pomôcť lepšie si užívať príjem.

Ciele:
Lekcia môže byť veľmi užitočným zdrojom, ktorý učitelia môžu odporučiť pri príprave na hodinu o etike. Študentom sa môže poskytnúť zoznam koncepcií, ktoré si majú všímať počas lekcie, napr.:
• Čo je to príjem pred zdanením?
• Čo je to príjem po zdanení?
• Kedy sa môže tínedžer zamestnať?
• Majú tínedžeri daňové povinnosti?
• Prečo musia daňovníci vypĺňať ročné daňové priznanie?
• Čo je to oslobodenie od dane?

Materiály:
Kurz „Neboj! Všetci platíme daň.“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
dane, zdanenie, daňovníci, daňové povinnosti, daňové priznanie, oslobodenie od dane

Späť na zoznam materiálov