Skip to main content
TAXEDU

Dávaj si pozor na odvrátenú stranu

Dávaj si pozor na odvrátenú stranu

Zámer:
Študenti by mali rozvinúť podnetnú diskusiu o tieňovom hospodárstve a o tom, ako pomaly vyčerpáva akýkoľvek verejný rozpočet, ktorého sa dotkne, a ako spôsobuje úpadok verejných služieb.
Ciele:
Lekcia môže byť veľmi užitočným zdrojom, ktorý učitelia môžu odporučiť pri príprave na hodinu o etike. Študentom sa môže poskytnúť zoznam koncepcií, ktoré si majú všímať počas lekcie, napr.:
• Čo je to daňový únik a ako sa mu možno vyhnúť?
• Aké dôsledky majú „nekalé daňové praktiky“?
• Ako si vysporiadať dane?
• Čo je to odmietanie dane?

Materiály:
Kurz „Dávaj si pozor na odvrátenú stranu“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
dane, zdanenie, odmietanie, daňový únik, daňové praktiky

Späť na zoznam materiálov