Skip to main content
TAXEDU

Fainic an Taobh Dorcha

Fainic an Taobh Dorcha

Aidhm:
Beidh comhrá spéisiúil ag na foghlaimeoirí faoin nGeilleagar Dubh agus faoin tslí a mbaineann an Geilleagar Dubh an phingin dheireanach de réir a chéile as aon bhuiséad poiblí a mbíonn baint aige ionas go bhfágtar seirbhísí poiblí ar an ngannchuid.

Cuspóirí:
Is acmhainn úsáideach an ceacht seo ar féidir le múinteoirí é a mholadh mar ullmhúchán do rang ar Eitic. Is féidir liosta coincheap a sholáthar don fhoghlaimeoir, a chaithfidh siad a leanúint ó thús deireadh an cheachta, ar nós:
   • Cad is Imghabháil Cánach ann agus conas is féidir liom é a sheachaint?
   • Cad iad na torthaí a bhíonn ar "chleachtais amhrasacha cánach”? 
   • Conas a fhéachaim chuige gur íoc mé mo chuid cánach?
   • Cad is Drogall i dtaca le Cánachas ann?

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Cúrsa “Beware of the Dark Side” (Fainic an Taobh Dorcha)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
cánacha, cánachas, friotaíocht, imghabháil cánach, cleachtais chánacha

Return to resources list