Skip to main content
TAXEDU

Пазете се от тъмната страна

Пазете се от тъмната страна

Основна цел:
Учениците трябва да проведат интересна дискусия за сенчестата икономика и начина, по който тя бавно пресушава всеки публичен бюджет, до който се докосне, и кара обществените услуги да закърнеят.
Цели:
Урокът може да се окаже много полезен ресурс, който учителите могат да препоръчат при подготовката за час по етика. Можете да предоставите на учениците списък с концепции, които трябва да следват по време на урока, като например:
• Какво означава „укриване на данъци“ и как мога да го избегна?
• Какви последствия имат „сенчестите данъчни практики“?
• Как да бъдем изрядни по отношение на данъците?
• Какво означава „съпротива на облагането с данъци“?

Материали:
Курс „Пазете се от тъмната страна”“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
данъци, данъчно облагане, съпротива, укриване на данъци, данъчни практики 

Върнете се към списъка с ресурси