Skip to main content
TAXEDU

Varo pimeää puolta

Varo pimeää puolta

Tarkoitus:
Opiskelijat pääsevät keskustelemaan harmaasta taloudesta ja siitä, miten se imee julkiset varat hitaasti kuiviin ja kuihduttaa julkiset palvelut.
Tavoitteet:
Opettajat voivat suositella oppitunnin aineistoa myös valmistelevaksi materiaaliksi etiikan oppitunneille. Oppilaille voidaan antaa tunnin aihepiiristä kooste, jossa on esimerkiksi seuraavat kysymykset:
• Mitä veronkierto on ja miten voin itse välttää sen?
• Mitä seurauksia leväperäisillä verokäytännöillä on?
• Miten pidän omat veroasiani järjestyksessä?
• Mitä verovastarinta tarkoittaa?

Aineistot:
Kurssi ”Varo pimeää puolta”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)

Sanasto:
verot, verotus, vastarinta, veronkierto, verokäytännöt

Palaa resurssiluetteloon