Skip to main content
TAXEDU

Mogu li porezi pomoći očuvanju okoliša?

Mogu li porezi pomoći očuvanju okoliša?

Svrha:
Učenici bi trebali razumjeti što su ekološki porezi i način na koji navedeni porezi doprinose zaštiti okoliša.
Ciljevi:
Utvrditi aktivnosti koje mogu nanijeti šteti okolišu i kako se one mogu spriječiti.
Objasniti što su ekološki porezi.
Utvrditi vrste ekoloških poreza.
Materijali:
Kratki videozapis „Mogu li porezi pomoći očuvanju okoliša?”
Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD)
Vokabular:
porezi, okoliš, zagađenje 

Povratak na popis resursa