Skip to main content
TAXEDU

Vai nodokļi var palīdzēt aizsargāt vidi?

Vai nodokļi var palīdzēt aizsargāt vidi?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu saprast, kas ir vides nodokļi un kā tie palīdz aizsargāt vidi.
Mērķi:
Apzināt, kādas darbības nodara kaitējumu videi un kā tās var novērst.
Izskaidrot, kas ir vides nodokļi.
Apzināt vides nodokļu veidus.
Materiāli:
Mikroklips „Vai nodokļi var palīdzēt aizsargāt vidi?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)
Vārdu krājums:
nodokļi, vide, piesārņojums 

Atgriezties resursu sarakstā