Skip to main content
TAXEDU

It-taxxa tista' tipproteġi l-ambjent?

It-taxxa tista' tipproteġi l-ambjent?

Skop:
L-istudenti għandhom jifhmu x'inhuma t-taxxi ambjentali u kif dawn jappoġġaw il-protezzjoni tal-ambjent.

Objettivi:
Identifika l-azzjonijiet li joħolqu ħsara lill-ambjent u kif dawn jistgħu jiġu evitati.
Spjega x'inhuma t-taxxi ambjentali.
Identifika t-tipi ta' taxxi ambjentali.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “It-taxxi jistgħu jipproteġu l-ambjent?”
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:
taxxi, ambjent, tniġġis

Return to resources list