Skip to main content
TAXEDU

Cé a bhailíonn cánacha agus cén fáth?

Cé a bhailíonn cánacha agus cén fáth?

Aidhm

Ba chóir d'fhoghlaimeoirí ról na n-údarás cánach i ngach Ballstát a thuiscint agus conas a chaitear ioncam ó cháin ar infheistíochtaí mórluachmhara agus ar sheirbhísí poiblí ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta araon, rud a chinntíonn caighdeán saoil níos fearr do chách.

Cuspóirí:

Is ceacht foghlama féinriartha ar líne é seo. Seo an leagan amach atá air: 

An córas ginearálta cánachais a chur i láthair
Cánacha áitiúla agus an buiséad áitiúil: samplaí agus úsáid ghinearálta na gcistí áitiúla cánach
An buiséad náisiúnta: ról agus cineál na n-infheistíochtaí a mhaoinítear as an mbuiséad náisiúnta
Clabhsúr
Is féidir le múinteoirí an ceacht iomlán a úsáid nó ranna den cheacht a roghnú, mar a oireann. Meastar go dtógfaidh sé 30 nóiméad ar an meán freastal ar an gceacht iomlán agus na gníomhaíochtaí teagascacha molta a ghabhann leis a dhéanamh.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair

Micrighearrthóg “Who Collects Taxes and Why?”(Cé a Bhailíonn Cánacha agus Cén Fáth?)

Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir

cánacha, córas cánachais, cánacha áitiúla, buiséad áitiúil, buiséad náisiúnta, seirbhísí poiblí, infheistíochtaí

Return to resources list