Skip to main content
TAXEDU

Кой събира данъците и защо?

Кой събира данъците и защо?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат ролята на данъчната администрация във всяка държава членка и как данъчните приходи се преобразуват в неоценими инвестиции и обществени услуги на местно и национално равнище, осигурявайки по-добро качество на живот за всеки.


Цели:
Това е самостоятелен урок за онлайн обучение. Структуриран е както следва:

  • Представяне на общата данъчна система
  • Местни данъци и местният бюджет: примери и общо използване на местните данъчни средства
  • Националният бюджет: ролята и видовете инвестиции, поддържани от националния бюджет
  • Заключение

Учителите могат да използват този урок като едно цяло или да изберат конкретни части от него по своя преценка. Времето, предвидено за провеждане на целия урок и предложените допълнителни учебни дейности, е около 30 минути.

 

Съдържанието на курса за обучение:
  - е само от общ характер и не е предназначено да засяга специфичните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
  - не предоставя професионален или юридически съвет;
  - е валидно към датата на публикуване. Можете да направите справка за актуализираните ставки по ДДС в EUROPA.
Автентично е само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


Материали:
Микроклип „Кой събира данъците и защо?
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)


Речник:
данъци, данъчна система, местни данъци, местен бюджет, национален бюджет, обществени услуги, инвестиции 

Върнете се към списъка с ресурси