Skip to main content
TAXEDU

Kes kogub makse ja miks?

Kes kogub makse ja miks?

Eesmärk
Õpilased peaksid mõistma igas liikmesriigis olevate maksuametite tegevust ning maksutulu muutmist hindamatult kasulikeks investeeringuteks ja avalikeks teenusteks kohalikul ja riiklikul tasandil, tagades kõigile parema elukvaliteedi.


Sisu
See õppetund kujutab endast eraldiseisvat veebipõhist õppematerjali. See koosneb järgmistest osadest:

  • üldise maksundussüsteemi tutvustus;
  • kohalikud maksud ja kohalik eelarve – näited ja kohaliku maksuraha kasutamine üldiselt;
  • riigieelarve – selle tähtsus ja riigieelarvest rahastatavate investeeringute liigid;
  • kokkuvõte.

Õpetajad võivad vajaduse järgi kasutada seda õppetundi tervikuna või valides sellest mingeid osi. Kogu õppetunni ja pakutud täiendavate õppetegevuste läbimisele kulub hinnanguliselt 30 minutit.

 

Selle koolituse sisu:
  - on ainult üldist laadi ja ei ole mõeldud mingite konkreetsete eraisikute või üksuste teatud asjaoludega tegelemiseks;
  - ei anna professionaalset ega õigusalast nõu;
  - kehtib alates avaldamise kuupäevast. Uuendatud KM määrasid saab vaadata lehelt EUROPA.
Ametlikeks dokumentideks saab pidada üksnes Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu õigusakte.


Materjalid
Mikroklipp „Kes kogub makse ja miks?”
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)


Sõnavara
Maksud, maksundussüsteem, kohalikud maksud, kohalik eelarve, riigieelarve, avalikud teenused, investeeringud 

Tagasi ressursside loendisse