Skip to main content
TAXEDU

Kdo pobira davke in zakaj?

Kdo pobira davke in zakaj?

Namen:
Učenci razumejo vlogo davčnih organov v vsaki državi članici in način, kako se davki pretvorijo v neprecenljive naložbe in javne storitve na lokalni in državni ravni, s čimer se zagotavlja boljša kakovost življenja za vse.


Cilji:
To je lekcija za samostojno spletno učenje. Strukturirana je na naslednji način:

  • Predstavitev splošnega sistema obdavčitve
  • Lokalni davki in lokalni proračun: primeri in splošna uporaba lokalnih davčnih sredstev
  • Državni proračun: vloga in vrste naložb, ki črpajo iz državnega proračuna
  • Sklep

Učitelji lahko po želji uporabijo celotno lekcijo ali samo nekatere dele. Predvideni čas za izvedbo celotne lekcije in predlaganih dopolnilnih dejavnosti je 30 minut.

 

Vsebina tega tečaja:
  - je  splošne narave in ni namenjena obravnavanju posebnih okoliščin kateregakoli posameznika ali subjekta;                                                                       
  - ne nudi strokovnega ali pravnega svetovanja;                                                           
  - velja od dneva objave. Posodobljene stopnje DDV so na voljo na spletnem mestu EUROPA.
Samo uradna zakonodaja Evropske unije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se šteje za verodostojno.


Gradivo:
Mikroposnetek „Kdo pobira davke in zakaj?“
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)


Besedišče:
davki, davčni sistem, lokalni davki, lokalni proračun, državni proračun, javne storitve, naložbe

Nazaj na seznam virov