Skip to main content
TAXEDU

Har jag nytta av skatt? Hur då?

Har jag nytta av skatt? Hur då?

Syfte:
Eleverna ska förstå de olika sätt som skatter kan bidra till att förbättra tillvaron för barn och dem som tar hand om dem.


Målsättningar:
Detta är en fristående, nätbaserad lektion. Den är uppbyggd så här:
o Skatternas direkta inverkan på barns tillvaro
o Hur skatter hjälper barn
o Skattepengar är till nytta för alla
o Följderna av att inte betala skatt
o Skatteflykt
o Föreställ er en värld utan skatter
o Sammanfattning
Lärare kan använda den här lektionen i sin helhet eller välja ut enstaka delar efter behov. Det tar omkring 30 minuter att gå igenom hela lektionen och de föreslagna kompletterande aktiviteterna.

 

Innehållet i den här utbildningskursen:
  – är endast av allmän karaktär och riktas inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
  – utgör ingen yrkesmässig eller juridisk rådgivning,
  – är giltigt fr.o.m. dess publiceringsdatum. De senaste momssatserna anges på EUROPA-webbplatsen.
Endast EU-lagstiftning som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning bedöms autentisk.


Material:
Mikroklippet ”Har jag nytta av skatt? Hur då?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)


Vokabulär:
skatter, skatteflykt, skattebetalare

Tillbaka till resurslistan