Skip to main content
TAXEDU

Jien nibbenefika mit-taxxi? Kif?

Jien nibbenefika mit-taxxi? Kif?

Skop:
L-istudenti għandhom jifhmu l-modi kif it-taxxi jgħinu biex itejbu l-ħajjiet tat-tfal u ta' dawk li jieħdu ħsiebhom.


Objettivi:
Din hija lezzjoni tat-tagħlim online awtonoma. Hija strutturata kif ġej: 

  • L-impatt dirett li t-taxxi għandhom fuq il-ħajjiet tat-tfal 
  • Kif it-taxxi jgħinu lit-tfal
  • Il-flus miġbura mit-taxxi jibbenefikaw lil kulħadd
  • Il-konsegwenzi ta' meta ma tħallasx it-taxxi
  • L-evażjoni tat-taxxa
  • Immaġina dinja mingħajr taxxi
  • Konklużjoni


L-għalliema jistgħu jużaw din il-lezzjoni kollha jew jagħżlu partijiet speċifiċi, skont kif jaraw li jkun xieraq. Il-ħin stmat għall-attendenza tal-lezzjoni kollha u l-attivitajiet komplementari proposti huwa ta' 30 minuta.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “Jien nibbenefika mit-taxxi? Kif?”
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)


Vokabolarju:
taxxi, evażjoni tat-taxxi, kontribwenti

Return to resources list