Skip to main content
TAXEDU

Prawdziwi gracze i podatnicy

Prawdziwi gracze i podatnicy

Cel:
Uczniowie powinni wziąć udział w interesującej dyskusji na temat tego, jak mogą rozpocząć i prowadzić własną działalność oraz podatku dochodowego i zwolnień z podatków.
Zadania:
Lekcja może okazać się niezwykle przydatna jako zasób, który nauczyciele mogą polecać w ramach przygotowywania się do lekcji etyki. Uczniom można podawać listy pojęć omawianych w czasie lekcji, takich jak:
• Jakie podatki płacą przedsiębiorcy?
• Jakie są możliwe zwolnienia z podatków?
• Jak obliczać podatki.
• Ile można zarobić jako nastoletni doradca podatkowy?

Materiały:
Kurs: „Prawdziwi gracze i podatnicy”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)

Słownictwo:
przedsiębiorcy, podatki, opodatkowanie, doradca podatkowy, zwolnienia z podatków 

Wróć do listy Materiały