Skip to main content
TAXEDU

Is cáiníocóirí iad fíor-imreoirí

Is cáiníocóirí iad fíor-imreoirí

Aidhm:
Bíonn comhrá spéisiúil ag na foghlaimeoirí faoin tslí ar féidir leo a ngnó féin a thosú agus a choimeád ag imeacht, a gcuid cáin ioncaim agus díolúintí cánach.

Cuspóirí:
Is acmhainn úsáideach an ceacht seo ar féidir le múinteoirí é a mholadh mar ullmhúchán do rang ar Eitic. Is féidir liosta coincheap a sholáthar don fhoghlaimeoir, a chaithfidh siad a leanúint ó thús deireadh an cheachta, ar nós
•        Cad iad na cánacha a íocann fiontraithe? 
•        Cad iad na díolúintí cánach a d'fhéadfadh a bheith ann?
•        Conas cánacha a ríomh.
•        Cé mhéad is féidir leat a thuilleamh mar chomhairleoir cánach déagóra?

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúíl ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Cúrsa “True Players are Taxpayers” (Is Cáiníocóirí iad Fíor-imreoirí)
clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
Fiontraithe, cánacha, cánachas, comhairleoir cánach, díolúintí cánach

Return to resources list