Skip to main content
TAXEDU

Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai

Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai

Tikslas
Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie tai, kaip jie gali pradėti ir išlaikyti nuosavą verslą, tvarkyti pajamų mokestį ir atleidimą nuo mokesčių.
Uždaviniai
Pamoka gali būti labai naudingas šaltinis, kurį mokytojai gali rekomenduoti rengiantis etikos pamokai. Mokiniams galima pateikti idėjų sąrašą, kuriuo jie turėtų vadovautis per pamoką, pavyzdžiui:
• Kokius mokesčius moka verslininkai?
• Koks galimas atleidimas nuo mokesčių?
• Kaip apskaičiuoti mokesčius?
• Kiek galima užsidirbti būnant paaugliu mokesčių konsultantu?

Medžiaga
Kursas „Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)

Žodynas
Verslininkai, mokesčiai, apmokestinimas, mokesčių konsultantas, atleidimas nuo mokesčių

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą