Skip to main content
TAXEDU

Strzeż się ciemnej strony

Strzeż się ciemnej strony

Cel:
Uczniowie powinni wziąć udział w interesującej dyskusji na temat szarej strefy i sposobu, w jaki wyczerpuje ona zasoby każdego budżetu publicznego, co osłabia usługi publiczne.
Zadania:
Lekcja może okazać się niezwykle przydatna jako zasób, który nauczyciele mogą polecać w ramach przygotowywania się do lekcji etyki. Uczniom można podawać listy pojęć omawianych w czasie lekcji, takich jak:
• Czym jest unikanie opodatkowania i jak mogę tego uniknąć?
• Jakie są konsekwencje „podejrzanych praktyk podatkowych”?
• Jak mogę uporządkować swoje podatki?
• Czym jest opór przed opodatkowaniem?

Materiały:
Kurs: „Strzeż się ciemnej strony”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)

Słownictwo:
podatki, opodatkowanie, opór, unikanie opodatkowania, praktyki podatkowe 

Wróć do listy Materiały