Skip to main content
TAXEDU

Pas op voor de schaduwzijde

Pas op voor de schaduwzijde

Doel:
Leerlingen hebben een interessante discussie over het begrip schaduweconomie en de nadelige gevolgen ervan voor de openbare begroting en openbare dienstverlening.
Doelstellingen:
Dit lesmateriaal kan heel handig zijn voor leerkrachten om een les over ethiek voor te bereiden. Leerlingen kunnen een lijst met concepten krijgen die ze tijdens de les moeten volgen, zoals:
• Wat is belastingontduiking en hoe vermijd ik dat?
• Welke gevolgen hebben „duistere belastingpraktijken”?
• Hoe krijg ik mijn belastingen op orde?
• Wat betekent belastingverzet?

Materiaal:
Les „Pas op voor de schaduwzijde”
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector)

Woordenschat:
belastingen, belastingheffing, verzet, belastingontduiking, belastingpraktijken 

Terug naar bronnenlijst