Skip to main content
TAXEDU

Skutoční hráči sú daňovníci

Skutoční hráči sú daňovníci

Zámer:
Študenti by mali rozvinúť podnetnú diskusiu o tom, ako si môžu založiť a udržať vlastný podnik, o dani z ich príjmu a oslobodení od dane.
Ciele:
Lekcia môže byť veľmi užitočným zdrojom, ktorý učitelia môžu odporučiť pri príprave na hodinu o etike. Študentom sa môže poskytnúť zoznam koncepcií, ktoré si majú všímať počas lekcie, napr.:
• Aké dane platia podnikatelia?
• Aké sú možnosti oslobodenia od dane?
• Ako vypočítať dane.
• Koľko môžem zarobiť ako daňový poradca, keď som tínedžer?

Materiály:
Kurz „Skutoční hráči sú daňovníci“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
Podnikatelia, dane, zdanenie, daňový poradca, oslobodenie od dane

Späť na zoznam materiálov