Skip to main content
TAXEDU

Īstenie spēlētāji ir nodokļu maksātāji

Īstenie spēlētāji ir nodokļu maksātāji

Nolūks:
Uzturēt interesantu diskusiju skolēnu starpā par to, kā pašiem izveidot un uzturēt savu uzņēmumu, par tā ienākuma nodokli un atbrīvojumiem no nodokļiem.
Mērķi:
Pedagogi var ieteikt izmantot šo nodarbību kā ļoti lietderīgu materiālu, gatavojoties ētikas nodarbībai. Skolēniem var piedāvāt koncepciju sarakstu, kam sekot līdzi nodarbības gaitā, piemēram:
• Kādus nodokļus maksā uzņēmēji?
• Kādi ir iespējamie atbrīvojumi no nodokļiem?
• Kā aprēķināt nodokļus?
• Cik var nopelnīt, strādājot par pusaudžu nodokļu konsultantu?

Materiāli:
Kurss „Īstenie spēlētāji ir nodokļu maksātāji”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
uzņēmēji, nodokļi, nodokļu sistēma, nodokļu konsultants, atbrīvojumi no nodokļiem

Atgriezties resursu sarakstā