Skip to main content
TAXEDU

Pravi su igrači platiše poreza

Pravi su igrači platiše poreza

Svrha:
Učenici vode zanimljivu raspravu o pokretanju i održavanju vlastitog posla, porezu na prihod i izuzećima od oporezivanja.
Ciljevi:
Lekcija može biti vrlo korisna kao resurs koji učitelji mogu preporučiti u pripremi za nastavu na temu moralnosti. Učenici mogu dobiti popis koncepata koje trebaju slijediti tijekom lekcije, kao što su:
• Koje poreze plaćaju poduzetnici?
• Koja su moguća izuzeća od oporezivanja?
• Kako izračunati poreze?
• Koliko netko može zarađivati kao porezni savjetnik početnik?

Materijali:
Tečaj „Pravi su igrači platiše poreza”
Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD)

Vokabular:
poduzetnici, porezi, oporezivanje, porezni savjetnik, izuzeća od oporezivanja 

Povratak na popis resursa