Skip to main content
TAXEDU

Entä jos et maksa veroja?

Entä jos et maksa veroja?

Tarkoitus:
Oppilaat ymmärtävät, mitä haittaa ja seurauksia verojen maksamatta jättämisestä on.
Tavoitteet:
Opitaan ymmärtämään harmaan talouden käsite.
Selvitetään, mitä tuoteväärennökset ovat ja miten ne vahingoittavat taloutta.
Selvitetään, miksi veronkierrolla on ikäviä seurauksia paitsi veronkiertäjille itselleen, myös muille, joita heidän toimintansa koskettaa.
Pohditaan, miten veronkiertoa voisi estää.
Aineistot:
Mikroleike ”Entä jos et maksa veroja?”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)
Sanasto:
verot, harmaa talous, veronkierto, tulot

Palaa resurssiluetteloon