Skip to main content
TAXEDU

Какво се случва, ако не плащате данъците си

Какво се случва, ако не плащате данъците си

Основна цел:
Учениците трябва да разберат какви са недостатъците и последиците от неплащането на данъци.
Цели:
Да се определи и разбере понятието „сенчеста икономика“.
Да се обясни какво представляват фалшивите стоки и защо вредят на икономиката.
Да се обясни защо укриването на данъци може да доведе до нежелани последствия не само за лицата, които укриват данъци, но и за хората, които участват в дейностите им.
Да се обсъди как хората могат да попречат на укриването на данъци.
Материали:
Микроклип „Какво се случва, ако не плащате данъците си“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)
Речник:
данъци, сенчеста икономика, укриване на данъци, доходи 

Върнете се към списъка с ресурси