Skip to main content
TAXEDU

Teadmised maksude kohta

Kas soovid lisateavet maksude kohta üldiselt, või mõne konkreetse maksuteema kohta? Sirvi meie kasulikke allikaid erinevate teemade kohta (maksupettus, maksudest kõrvalehoidumine, riiklikud allikad jne).

Õpetajate nurk

Peamiseid finantsoskusi ja meie elus olulisi finantsmehhanisme juba käsitletakse meie koolihariduses. Kuid kas need teemad saavad olla mängulised ja loomingulised ning samas olla ka osa koolitunnist või informaalsetest õppetegevustest? Usume, et see on võimalik.

Kas oled õpetaja?

Ideid õppetegevuseks

Allikaid, millest õpetamisel ja õppimisel lähtuda

Mänge

Linke asjakohastele infoallikatele

Videoid, mida tunnis kasutada

Malle ettekannete tegemiseks ja onlinetegevusteks