Skip to main content
TAXEDU

Vilka ämnen omfattar mikroutbildningsklippen?

 • Vad är skatt?
 • Hur kom skatt till?
 • Vem betalar skatt nuförtiden?
 • Vilka samlar in skatt och varför?
 • Vem har nytta av skatt och hur?
 • Följderna av att inte betala skatt
 • Vad finns det för olika typer av skatt?
 • Betalar företag skatt?
 • Hur beskattas inkomst?
 • Kan skatt bidra till att skydda miljön?
 • Vad är mervärdesskatt?
 • När måste man betala tullavgift?