Skip to main content
TAXEDU

Vad är e-lärandekurser?

”e-lärande” står för elektronisk utbildning och kallas även nätbaserat lärande. Dator används för delar av eller hela kursen, som kan ges i skolan, som en del av en obligatorisk utbildning eller helt på distans. E-lärandekurser är tillgängliga dygnet runt alla dagar och ger den enskilda deltagaren fullt ansvar för sina studier och sin studietakt. Fördelarna med att använda e-lärande är att eleven

  • kan lära sig var som helst,
  • bara behöver en elektronisk enhet och internetåtkomst,
  • kan begränsa resekostnaderna,
  • sparar tid,
  • kan välja kurser som verkligen känns viktiga,
  • kan utbilda sig på ett flexibelt sätt,
  • kan ta del av spel, ljud och video i kursen.