Skip to main content
TAXEDU

Kaj je carina?

Kaj je carina?

Namen:
Učenci spoznajo zgodovino carinskih dajatev in njihovo vlogo v današnji družbi.
Cilji:
Spoznati izvor carinskih dajatev v zgodovini in zakaj jih je treba plačevati.
Razumeti vlogo carinskih dajatev v današnji družbi.
Razumeti delovanje carinskih dajatev v EU.
Gradivo:
Mikroposnetek „Kaj je carina?“
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)

Besedišče:
Carinske dajatve, oprostitev carinskih dajatev, carinska unija

Nazaj na seznam virov