Skip to main content
TAXEDU

Kas ir muitas nodoklis?

Kas ir muitas nodoklis?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu uzzināt par muitas nodokļa vēsturi un tā lomu mūsdienu sabiedrībā.
Mērķi:
Uzzināt par muitas nodokļa izcelsmi vēstures gaitā un tā maksāšanas iemesliem.
Saprast muitas nodokļa lomu mūsdienu sabiedrībā.
Apzināt, kā piemēro muitas nodokļus ES.
Materiāli:
Mikroklips „Kas ir muitas nodoklis?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
muitas nodoklis, beznodokļu, muitas savienība

Atgriezties resursu sarakstā